Agendas Archive

Agendas 2023
CSC Agenda August 14th, 2023
CSC Agenda July 13th, 2023
CSC Agenda June 27th, 2023
CSC Agenda May, 2023
CSC Agenda April 13th, 2023
CSC Agenda March 9th, 2023
CSC Agenda February 9th, 2023
CSC Agenda January 12th, 2023
Agendas 2022
CSC Agenda December 15th, 2022
CSC Agenda November 17th, 2022
CSC Agenda October 13th, 2022
CSC Agenda July 14th, 2022
CSC Agenda June 9th, 2022
CSC Agenda May 12th, 2022
CSC Agenda April 14th, 2022
CSC Agenda March 10th, 2022 – Cancelled
CSC Agenda February 10th, 2022
CSC Agenda January 13th, 2022
Agendas 2021
CSC Agenda November, 18, 2021
CSC Agenda April, 8, 2021
CSC Agenda March, 11, 2021
CSC Agenda February, 11, 2021
CSC Agenda January, 14, 2021
Agendas 2020
CSC-Agenda-Final-Budget-Hearing-September-21-2020
CSC Agenda - June 11, 2020
CSC Agenda - May 14, 2020
CSC Agenda -March 12, 2020
CSC Agenda - January 14th, 2020
Agendas 2019
Agenda-December-2-2019-No-Quorum
Agenda - November 14, 2019
CSC Agenda - Final Budget Hearing September 23, 2019
1st Public Hearing - Thursday, September 5, 2019
Agenda - July 11, 2019
CSC Agenda - May 9, 2019
CSC Agenda - June 6, 2019
CSC Agenda -March 14, 2019
CSC Agenda -January 10, 2019
Agendas 2018
CSC Agenda 11-8-2018
CSC Agenda - Final Budget